Etiske retningslinjer

Vi forplikter oss til å:

  • Vise ansvar for det marked og samfunn vi betjener ved å drive vår virksomhet med høy forretningsetisk standard og i samsvar med gjeldende lovgivning.
  • Oppfylle gjeldende krav til godt arbeidsmiljø, herunder etablering av internkontroll. Plikter å følge pålegg gitt av myndighetene med hjemmel i lover, autorisasjoner og forskrifter.
  • Markedsføre våre produkter og tjenester på en saklig og informativ måte. Ta vår del av ansvaret for opplæring i bransjen å sørge for at kyndig personale yter høy kvalitet i behandlingen av våre kunder.
  • Møte våre kunders krav, rettigheter og forventninger på en saklig og informativ måte.
  • Følge de prinsipper som er nedfelt i våre forretningsvilkår for bilreparasjoner og etter behov gjennomgå reparasjonsregninger for å hjelpe kundene til å forstå hvilket arbeid som er utført.
  • Oppklare misforståelser og ta hand om klager og reklamasjoner raskt og på en omsorgsfull og real måte.
  • Kjedeledelsen kan ekskludere medlemsverksteder som ikke opptrer lojalt overfor fattede beslutninger, eller skader felles interesser, samt grovt eller gjentatte ganger overtrer de etiske regler for kjeden.